Monika Hajšová

Výučba nemeckého jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov

austrian flag austrian flag austrian flag

Metodika

      Za to najdôležitejšie pokladám v každom jazyku schopnosť dorozumieť sa a komunikovať. Preto si dávam nesmiernu námahu vybudovať u študentov veľmi pevné základy, na ktorých môžu kedykoľvek v budúcnosti rozvíjať svoje jazykové znalosti ďalej. Hneď od prvého vyučovania podnecujem u študentov chuť a odvahu tvoriť vlastné vety a reagovať na otázky, ktoré môžu pri komunikácii vo firmách alebo bežnom živote dostať. Na každom vyučovaní sú študenti vedení ku konverzácii a zlepšeniu svojich vyjadrovacích schopností.

      Pretože človek je od narodenia navyknutý učiť sa predovšetkým z počúvania, je súčasťou vyučovania počúvaníe CD prislúchajúcich k učebniciam vybraným na začiatku kurzu. Tým sa dostáva do ucha taktiež správna výslovnosť a melódia reči. Okrem rozvíjania hovorových schopností je pravidelne precvičované písané slovo a taktiež čítanie nemeckých článkov a textov. K výučbe používam iba osvedčené učebnice, CD a iný materiál vydaný výlučne renomovanými vydavateľstvami ( Themen, Dialog Beruf, Tangram, Moment mal.....). Keďže každý študent má dosiahnutý iný stupeň jazykovej spôsobilosti, flexibilne reagujem na potreby jednotlivcov alebo skupiny.

      Kurzy vediem priamo u klientov vo firmách, čím sa šetrí čas, študenti sú vo svojom domácom prostredí a vedenie firmy má prehľad o priebehu kurzov. Kurzy slovenčiny pre cudzincov prebiehajú v nemeckom alebo anglickom jazyku, podľa potreby klientov.

História

      Nemecký jazyk a taktiež slovenčinu pre cudzincov som začala vyučovať pred 14 rokmi. Veľkou oporou a zdrojom praktických jazykových znalostí je pre mňa môj 10-ročný pobyt v Rakúsku vo Viedni. Niekoľko rokov z toho som pracovala v jednej rakúskej obchodnej firme, čomu vďačím za nazberané jazykové vedomosti v tejto oblasti. Umožňuje mi to vyučovať nemčinu na všetkých úrovniach, tzn. od začiatočníkov až po veľmi pokročilých.

      Krátko po mojom návrate z Rakúska som si založila svoju vlastnú firmu zameranú na výučbu jazykov. Vyučovanie nemčiny a slovenčiny pre cudzincov je mojou záľubou, na ktorú sa každý deň veľmi teším. Ľahkosť a radosť z komunikácie v nemčine sa snažím bez tlaku a v pozitívnej atmosfére sprostredkovať taktiež mojim študentom.

      Medzi moje kvality patrí pomoc pri zlepšovaní komunikačných schopností u pokročilých študentov, tréning zaužívaných fráz v nemecky hovoriacich krajinách a osvojovanie si bežných, ale aj marketingových a ekonomických výrazov. Vyučovanie prebieha priamo vo firmách klientov. Úspech mojich študentov v nemčine a v slovenčine pre cudzincov je mojím cieľom a pokladám ho aj za môj osobný úspech.

Referencie

S vyučovaním slovenčiny pre cudzincov u Moniky Hajšovej som bol veľmi spokojný a rád na tento čas spomínam. Nadobudol som pevné základy slovenčiny, ktoré mi každodenne pomáhajú pri komunikácii s mojimi spolupracovníkmi a zákazníkmi. Môj čas strávený na vyučovaní hodnotím ako veľmi úspešný a bol to dobrý vklad do môjho profesijného pôsobenia na Slovensku.

Norman Sack
Hella Slovakia - Front Lighting, s.r.o.
generálny riaditeľ

Ja som typický príklad toho, že všetko je možné. Po mnoho rokov som si pracovne aj súkromne vystačila s angličtinou. Okrem toho som vždy pokladala nemčinu za jeden nesympatický jazyk, ktorý sa ja nikdy nebudem učiť. To pretrvávalo, až kým som nestretla Moniku Hajšovú. Jej prístup k vyučovaniu aj jej schopnosť naučiť a motivovať človeka sú jedinečné. Ani tlakom, ani suchým preberaním gramatiky, ale príjemnou atmosférou na hodinách, ľudským prístupom a rozsiahlymi jazykovými znalosťami zo života, je pri nej každý, kto sa chce naučiť, dostatočne motivovaný. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že teraz nemčinu používam nielen pri pracovných povinnostiach, ale stala sa aj mojím hobby vo voľnom čase. Pred pár rokmi pre mňa niečo nepredstaviteľné...

Ing. Eva Rybárová
NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
riaditeľka divízie

I am living since 2004 in Slovakia and decided for a second time to learn the Slovak language and this following a first trial which went wrong. Mrs. Monika Hajšova was recommended to me to guide me in this difficult project. I have met a lady teacher who gave me successfully private lessons and this with an approach unique and personal. Monika is as a teacher a very persistent, persuasive and patient teacher with an excellent knowledge of the German language. Besides my personal guidance, Monika is teaching German to a group of production personnel which are now in speaking and writing on a level 7 (scale of 10). The effort is not only one of teaching but also motivating these people in the difficult moments which also pop up during such a project which is partially in non company time. Two people reporting directly to me are taught German on another level, with other words the vocabulary is adjusted to their function. In this case the lessons were specifically aimed towards an economical and financial context.

Ir Martin Fiddelaers
NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
generálny riaditeľ

Študovať nemecký jazyk u Moniky Hajšovej je skutočný zážitok. Štúdium prestáva byť záťažou a stáva sa relaxom. Spôsobuje to jej profesionalita,ľudský prístup a praktická skúsenoť s nemeckým jazykom. Ešte raz srdečná vďaka.

Dipl. Ing. Ladislav Remšik
Dupres Consulting, s.r.o.
Projektmanager

Výučba nemeckého jazyka Monikou Hajšovou prebiehala v Penzione Baske v období troch rokov .Skupina študentov pozostávajúch zo zamestnancov výrazne zlepšila svoju znalost nemeckého jazyka, čo mimoriadne prispelo ku spokojnosti našich hostí.Veľmi sme oceňovali flexibilitu a štýl vedenia kurzu,čo zaručilo jeho efektivnost a využitie znalostí v praxi.

Andrea Priečinská
Penzión Baske

Jazykový kurz nemčiny s Monikou Hajšovou je neuveriteľný, jednoducho perfektný, najvyššia kvalita s akou som sa kedy stretol a o akej som kedy počul.

Ing. Michal Rafaj
t-mech engineering slovakia, s.r.o.
Konzultant

Bol som nútený začať sa učiť nemčinu kvôli práci. Spočiatku sa mi dosť nechcelo, ale po pár hodinách s Monikou Hajšovou ma začala nemčina baviť. Je to skvelá lektorka, má skvelý prístup k ľuďom a výborné vyučovacie metódy. Na jej hodinách som sa vôbec necítil ako v škole. Odporúčam každému, kto sa chce naučiť po nemecky.

Bc. Daniel Halienka
t-mech engineering slovakia, s.r.o.

S Monikou Hajšovou som sa prvýkrát stretol na hodine nemeckého jazyka pre zamestnancov. Keďže počas môjho štúdia na základnej, strednej a vysokej škole som sa stretol s množstvom učiteľov, tak v prvých momentoch som bol voči nej skeptický. Pri výučbe ma ale prekvapila nielen svojimi skúsenosťami a praxou, ale i príjemným osobným prístupom, vďaka ktorému som sa necítil ako v škole. Hodiny nemčiny mi vďaka nej dali naozaj veľa. Vrelo odporúčam.

Dipl. Ing. Ferdinand Vranka
t-mech engineering slovakia, s.r.o.

Spolupráca s Monikou bola pre môj ďalší postup v živote veľmi dôležitá. Ako človek, ktorý sa vo voľnom čase venuje didaktike a polyhistórii, mám na súčasné vyučovacie prístupy vyhranený názor. Potreboval som v krátkom čase dosiahnuť použiteľnú úroveň nemeckého jazyka a súkromní doučovatelia, s ktorými som sa doposiaľ stretol, mi neponúkli nič, čo by viedlo k splneniu tohto nie celkom štandardného záväzku. Monika, hoci som mal k dispozícii len tie najlepšie referencie, ma presvedčila svojou profesionalitou, flexibilitou a zároveň niečím, čoho je dnes menej ako šafránu - skutočne poctivým prístupom v každom krôčiku našej spolupráce. Je to rozhodne najprofesionálnejší učiteľ jazyka s akým som sa doposiaľ stretol.

Dipl. Ing. Lukáš Lokšeninec

Viete si predstaviť, ako chutí syrový koláč s púpavou? Ja nie. Tak ako som nevedel, aká je to pocit porozumieť nemeckému jazyku a to po mnohých rokoch učenia sa. Uvedomenie nastáva, akonáhle vám to začne do seba zapadať ako puzzle. Tu sú písmenká zbytočné a pre Vás ostatných ako inšpirácia, ten koláč s púpavou je jedinečný. Pre Moniku, ďakujem!

Tomáš Urbánek

Kurzy + cenník

Možnosti výučby nemčiny a slovenčiny pre cudzincov:

  • one to one - (učiteľ a študent) 15 Eur / 45 min
  • v malých skupinách - (2-6 ľudí) 17 Eur /45 min
  • vo väčších skupinách - (7-10 ľudí) 19 Eur / 45 min
Kurzy nemčiny sú zamerané predovšetkým na zvládnutie bežných životných situácií v nemecky hovoriacich krajinách alebo komunikácie v obchodných firmách. Sú vedené dynamickým spôsobom, ale v priateľskej atmosfére.

      Všetky kurzy sú vyučované priamo vo firmách, čím klienti šetria čas, sú vo svojom domácom prostredí a vedenie firmy má prehľad o priebehu kurzov. Spôsob a frekvencia výučby ako aj učebný materiál sú prispôsobené požiadavkám klientov.

      Vyučovanie prebieha v časovom rozpätí od 7:30 - 17 hod.. Odporúčaná frekvencia je 2-3x do týždňa po 2 vyučovacie hodiny, prípadne podľa dohody.

Kontakt

  • +421 907 744 111
Prosím vyplňte meno
Zadajte platný email
Prosím zadajte nadpis
Prosím vyplňte správu

Ďakujem, Vaša správa bola odoslaná.